Inspired in Finland

Inspired in Finland on Savonlinnan Oopperajuhlien vuosien 2014-2017 yhteistyöhanke, joka kokoaa eväitä suomalaisen työelämän menestyksekkäälle tulevaisuudelle. Hankkeessa Oopperajuhlat ja rohkeat huippuyritykset luovat tilaa uudenlaiselle ajattelulle, ideoille ja kyvyille. Kehitämme työelämää luovuuden, intohimon ja taidon lähtökohdista konkreettisin teoin ja yhteistyöllä yli rajojen. 

Maailmalla menestyvät 2017 –kampanja on osa Inspired in Finland -hanketta.

Luovuus 2014-2015

Luovuus on taiteen perusedellytys. Se on tarpeen myös silloin kun uudistutaan. Luovuus ja uusien ratkaisujen etsiminen on luonnollinen osa Savonlinnan Oopperajuhlien toimintaa. Innovaatiot ja luova ajattelu pitävät liikkeellä hankeessa mukana olevia yrityksiä. Ensimmäisenä hankevuotena rakensimme dialogia nuorten kanssa järjestämällä opiskelijoille suunnatun Ideakilpailun.

Tutustu Luovuus-kauden Ideakilpailuun 

Intohimo 2015-2016

Ooppera on tehty intohimosta. Ilman intohimoa ja paloa olisi moni yritys jäänyt haaveeksi. Ooppera herättää intohimoa niin tekijöissä, yleisössä kuin sivustaseuraajissa. Sama kipinä sytyttää myös yrittäjät. Toisella kaudella herätimme keskustelua intohimon vahvistamisesta liiketoiminnassa Intohimoinen yritys 2016 -kampanjalla. 

Tutustu Intohimo-kauden kampanjaan

Taito 2016-2017

Oopperalla ja liiketoiminnalla estradina on koko maailma. Maiden ja kulttuurien rajat hämärtyvät niin liike-elämässä kuin oopperalavoillakin. Hankkeen kolmantena vuonna haluamme tuoda esiin suomalaista kansainvälisesti menestynyttä taitoa esimerkiksi ja kannustimeksi tulevaisuuden menestystarinoille. 

Lisätietoja hankkeesta antaa:
Pekka Koivunen
Projektipäällikkö
p. 040 501 8721
pekka.koivunen@operafestival.fi