NYT! Tutustu Savonlinnan Oopperajuhlien vuoden 2018 ohjelmistoon!  Katso lisää! »

Savonlinna Opera Festival

Tulevaisuuden kansainväliset menestyjät löytyvät pk-yrityksistä

Suomen elinkeinoelämä läpikäy ennennäkemätöntä rakennemuutosta. Suuret yritykset painivat alati kovenevassa kisassa globaaleilla peliareenoilla. Samalla Suomeen on syntynyt dynaamisten startup-yrittäjien sukupolvi joka sekä kyseenalaistaa perinteisiä arvoja arroganttiudellaan että herättää ihailua rohkeudellaan uudistaa meikäläistä yritysekosysteemiä. 

Hyvä näin. Mutta työllisyyttä nämä elinkeinoelämän ääripäät eivät pelasta. Suurten yritysten kasvun painopiste on kohde-, ei kotimarkkinoilla. Vastaavasti energiset startupithan ovat jo lähtökohtaisesti ns. ”tilapäisiä” organisaatioita, joista vain murto-osa kasvaa, saatika vakiintuu pysyvämmäksi yritykseksi. 

Mistä löytyvät tulevaisuuden menestyjät ja kasvajat? 

Vastaus löytyy pk-yrityksistä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli 2014 yhteensä 87 186 alle 250 henkilöä työllistävää työnantaja-pk-yritystä. Nämä yritykset vastaavat peräti 75 % uusista työpaikoista. Kaikkiaan pk-yritykset vastaavat jo nyt kaksi kolmasosaa yksityisen sektorin työpaikoista. 

Jo toimintansa vakiinnuttaneet pk-yritykset ovat arjen hiljaisia menestyjiä. Ne ovat onnistuneet siinä, mitä esimerkiksi startup-yritys vasta tavoittelee; saaneet liiketoimintansa kannattavaksi, oppineet hallitsemaan riskejä ja löytämään tavat siihen, miten kymmenien tai satojen työtekijöiden yritystä kehitetään ja johdetaan. Erityisesti perheyrittäjille on puolestaan kasautunut vastuuta toiminnan jatkuvuudesta seuraaville sukupolville. Ja vaikka pk-yrittäjät eivät välttämättä revi otsikoita startup-yrittäjien maailmanvalloittaja-mentaliteetin tapaan, ovat he käytännön arjen sankareita. 

Silti pk-yrittäjätkään eivät ole mitenkään samasta muotista. Pk-yritys saattaa ulkopuolisen silmin vaikuttaa pysähtyneeltä, jos se omistajiensa mielestä on saavuttanut kasvunsa rajat ja optimaalisen kokonsa. Samaan aikaan taustalla vaikuttava, kokenut pk-yrittäjä voi kuitenkin olla hyvin kasvuhakuinen. Hän saattaa etsiä jatkuvasti uusia, hyödynnettävissä olevia businessmahdollisuuksia, joista poikii kokonaan uusia yrityksiä. Yllättävältä saattaa kuulostaa se seikka, että itse asiassa keski-ikäisissä pk-yrittäjissä onkin suhteellisesti enemmän sarja-ja portfolio-yrittäjiä kuin esimerkiksi uuden sukupolven startup-yrittäjissä. 

Pk-yritykset ovat varteenotettava yhteistyökumppani myös startupeille. Jo viidennes pk-yrityksistä uudistaa businestaan yhteistyössä startup-yritysten kanssa. Suosituimpia yhteistyön kohteita ovat digitalisaatio, energiatehokkuus, kiertotalous sekä terveysteknologia- ja palvelut. Esimerkiksi jakamistalouden kaltaiset ilmiöt haastavat pk-yrityksiäkin uudistumaan ja etsimään keinoja, joilla selviytyä muuttuvassa kilpailussa. Suomalaisista pk-yrityksistä 37% pitää jakamistaloutta merkityksellisenä omalle liiketoiminnalle. 

Suomen taloustilanteeseen tuo valoa myös se piirre, että erityisesti pk-yritysten kansainvälistyminen on kasvussa. Meillä on tällä hetkellä vientiyrityksiä enemmän kuin koskaan, noin 20 000 yritystä. Niistä enemmistö on alku- ja kasvuvaiheen kansainvälistyviä pk-yrityksiä. 

Suomen tulevaisuuden menestyjät löytyvätkin mielestäni pk-yrityksistä. Annetaan heille ansaitsemansa arvo siitä. 

Outi Ervasti

Asiantuntija, kasvuyritykset ja kansainvälistyminen
Elinkeinoelämän keskusliitto

Kirjoituksessa esitetyt faktat pohjautuvat EK:n eri selvityksiin.

Accenture Andritz Finnair Fortum Gasum OP Sanoma