NYT! Tutustu Savonlinnan Oopperajuhlien vuoden 2018 ohjelmistoon!  Katso lisää! »

Savonlinna Opera Festival

Puhtaampi huominen yrityksille ja kuluttajille – Gasum kehittää Pohjoismaista kaasuekosysteemiä

Vähähiilinen tulevaisuus, kuluttajan valta ja kiertotalous ovat keskiössä, kun luodaan uusia ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Luomme pohjoismaista kaasuekosysteemiä jossa yhdistyvät ympäristötavoitteiden saavuttaminen ja kuluttajatarpeiden täyttäminen.

Pohjoismainen energiajärjestelmä on myllerryksessä – päästötavoitteet tiukkenevat eri sektoreilla ja kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia valinnoissaan. Huomio kiinnittyy palveluiden ja tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseen arvoketjuissa. Tämä mahdollistaa erilaiset kumppanuudet ja toimintamallit sekä uusien ratkaisujen toteuttamisen energiamarkkinoilla. Gasumin strategian ytimessä on rakentaa kaasun avulla siltaa kohti vähähiilistä tulevaisuutta yhdessä kumppaniensa kanssa.

Kaasua on virrannut Suomeen jo yli 40 vuoden ajan teollisuuden sekä sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineeksi. Gasum on muuttunut viimeisten vuosien aikana kaasun kotimaisesta siirto- ja myyntipalvelujen tarjoajasta Pohjoismaiden suurimmaksi biokaasun tuottajaksi. Yhtiön tarjoamaan kuuluu maakaasun lisäksi nesteytetty maakaasu (LNG) ja biokaasu sekä biokaasuntuotannon myötä biohajoavan aineksen ja jätteiden käsittelypalvelut sekä orgaanisten ravinteiden tarjonta.

Menestystarinat syntyvät edelläkävijyydestä

Gasumin uudet LNG-terminaalit ja -laivat sekä kaasun hankintalähteiden laajentaminen tarjoavat uuden energiaratkaisun erityisesti teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Samaan aikaan Gasumin kehittämät kiertotalouskonseptit sekä biokaasun tarjonnan kasvattaminen luovat kysyntää materiaalin kiertoon perustuville ratkaisuille. Rakentuva kaasujärjestelmä mahdollistaa samanaikaisesti sekä maakaasun että biokaasun entistä laajemman käytön.

Gasumin tavoitteena on muun muassa kasvattaa Suomen kaasuautokanta nykyisestä noin 3 000 autosta 50 000 auton markkinaksi nopealla aikataululla. Kaasuautoilun kuluttajatietoisuuden lisäämiseksi ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi eivät perinteiset keinot riitä. Yhä useampi Gasumin asiakas kulkee tai kuljettaa omista tai kotikaupunkinsa jätteistä valmistetulla uusiutuvalla biokaasulla. Kaasutankkausasemaverkoston laajentamisen ohella Gasumin alkuvuodesta lanseeraama Kiinteähinta-kampanja kannustaa hinta- ja ympäristötietoisia suomalaisia autoilijoita vaihtamaan kotimaiseen ja uusiutuvaan biokaasuun.

Gasumin kehittämät LNG-ratkaisut tuovat nesteytetyn kaasun saataville myös uusiin käyttökohteisiin, kuten laivoihin, rekka-autoihin sekä teollisuuden käyttöön. Gasumin tyräyhtiö Skangas tarjoaa jo nyt LNG:tä meriliikenteen polttoaineeksi useissa pohjoismaisissa satamissa. Esimerkiksi jäänmurtajalle Polaris ja Tallinkin Helsingin ja Tallinnan väliä kulkeva, uudenkarhea matkustaja-autolautta Megastar käyttää polttoaineenaan LNG:tä. Tämä laskee meriliikenteessä syntyvien hiilidioksidi- sekä hiukkaspäästöjen määrää merkittävästi. Gasumin uudet raskaan maantieliikenteen LNG-tankkausasemat laajentavat keinovalikoimaa kustannustehokkaan, vähäpäästöisen rekkaliikenteen kehittymiselle Pohjoismaissa. Liikenteen lisäksi Skangasin asiakkaat käyttävät LNG:tä energiana muun muassa öljynjalostuksessa ja metalliteollisuudessa.  

Biokaasu toteuttaa kiertotaloutta

Yksi megatrendeistä, joiden edistämiseen Gasum on sitoutunut, on kiertotalouden kasvattaminen. Kiertotalouden yhtenä tavoitteena on jätteiden ja sivuvirtojen arvon maksimointi kierrättämällä. Biokaasun tuotannossa sivuvirrat muuttuvat uusiutuvaksi energiaksi ja orgaanisiksi ravinteiksi. Biokaasun käyttökohteet ovat laajat yksittäisestä liedestä voimalaitoksen polttoaineeksi. Vastaavasti tuotannosta syntynyt ravinnejäännös hyödynnetään orgaanisina lannoitteina pelloilla sekä ravinteina teollisuuden prosesseissa, mikä vähentää muun muassa väkilannoitteiden tarvetta. Biokaasua tuotetaan muun muassa yhdyskuntalietteistä, biohajoavista jätteistä, ja ylijäämästä sekä teollisuuden lietteistä ja biojätteistä.  

Biokaasun kehittyvä ekosysteemi toimii alustana kiertotalousinnovaatioille, joissa materiaalien arvo maksimoituu. Tällaisia Gasum onkin jo kehittänyt menestyksekkäästi yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Esimerkkinä Gasumin biokaasukumppanuudesta on yhteistyö Keskon ja Pirkka sopimusvalmistajien kanssa, jossa ruokakaupoista hylkyyn menevästä biohajoavasta materiaaleista valmistetaan biokaasua edelleen käytettäväksi Keskon Pirkka -tuotteiden valmistuksessa.  

Puhtaampi huominen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Kaasuekosysteemin kehittyminen ja innovatiiviset ratkaisut osana yritysten ja kuluttajien arvoketjuja rakentavat siltaa kohti vähähiilistä tulevaisuutta.  

Jukka Metsälä,
Biokaasuliiketoiminnan johtaja

Accenture Andritz Finnair Fortum Gasum OP Sanoma