NYT! Tutustu Savonlinnan Oopperajuhlien vuoden 2018 ohjelmistoon!  Katso lisää! »

Savonlinna Opera Festival

Esko Tusa - pikkurakeet säästävät miljoonia radioaktiivisten vesien puhdistuksessa

Ympäristöasiat ovat Fortumin strategian ytimessä. Yhtiön yrityskulttuuri kannustaa ja tukee uusien ratkaisujen etsintää - myös sellaisten, joiden toteuttamista monet ehkä epäilevät. Diplomi-insinööri Esko Tusa uskalsi esittää kysymyksen, jota muut eivät olleet esittäneet. Hän ryhtyi myös määrätietoisesti hakemaan esittämäänsä kysymykseen vastausta. Syntyi ratkaisu, joka hyödyttää koko maailmaa.    

Alun perin Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen tarpeisiin kehitetty Nures®-teknologia pohjautuu erittäin selektiivisiin, epäorgaanisiin ioninvaihtimiin, jotka poistavat tehokkaasti cesiumia, strontiumia, kobolttia, mangaania ja muita korroosiotuotteita. Ne soveltuvat lähes kaikkien radioaktiivisten nesteiden käsittelyyn. Niillä on mahdollista puhdistaa esimerkiksi haihdutusjätteitä, kontaminoituneita pohjavesiä, lattioilta kertyviä jätevesiä, laboratoriovesiä ja käytöstä poistossa tai vaikkapa käytetyn polttoaineen jälleen käsittelyssä syntyviä nesteitä.

Diplomi-insinööri Esko Tusan kehittämät tuotteet ovat radioaktiivisten nesteiden puhdistuksessa liki tuhat kertaa tehokkaampia kuin monet kilpailevat tuotteet. Suuren puhdistustehonsa lisäksi etuna muihin verrattuna on pieni jätemäärä. Nures®-ratkaisu on alalla kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu.

Eskon sinnikkyys palkittiin
Kaikki alkoi Loviisasta vuonna 1978, jolloin voimalaitoksen yhteyteen alettiin suunnitella radioaktiivisten vesien kiinteytyslaitosta. Sen oli tarkoitus perustua veden säilömiseen betoniin. Tuolloin ydinjätehuollon tutkimustoiminnan parissa työskennellyt Esko Tusa esitti kauaskantoisen kysymyksensä: miksi radioaktiivinen vesi säilötään valtavaan määrään betonia sen sijaan, että vedestä poistettaisiin radioaktiivisuus ja loppu vesi voitaisiin vapauttaa esimerkiksi mereen?

Eskolle vastattiin, että jos tuo olisi mahdollista, olisi joku jo löytänyt ratkaisun. Eskopa ei lannistunut, vaan ryhtyi määrätietoisesti keräämään tutkimustietoa maailmalta aiheeseen liittyen. Usko sinnikkääseen asiantuntijaan yhtiössä kasvoi ja Fortumissa päätettiin rahoittaa tutkimusohjelmaa vuosi kerrallaan.

Fukushiman vedet puhtaaksi Eskon keksinnöllä
Kehitystyö, jonka yhteydessä Helsingin yliopiston Radiokemian laboratorio tutki mahdollisuuksia kehittää riittävän selektiivisiä ioninvaihtimia, eteni lupaavasti. Jo 1980-luvun puolivälissä yliopistolla tehtiin keksintö, jonka perusteella NURES® toimi laboratorio-olosuhteissa ja sen voitiin todeta olevan mahdollinen myös tuotantoon. Keksinnön seurauksena syntyi useista tuotteista koostuva Nures®-tuoteperhe. Cesiumiin pureva CsTreat® otettiin käyttöön Loviisan voimalaitoksessa vuonna 1991, strontiumia syövä SrTreat® vuonna 1993 ja koboltin vihollinen CoTreat® vuonna 1996. Tähän päivään mennessä maailmalle on toimitettu jo noin 60 keksintöön perustuvaa, asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä Nures®-ratkaisua. Viime vuosien suurimpana hankkeena on ollut radioaktiivisten vesien puhdistaminen Japanin Fukushimassa. Siellä japanilaiset professorit nostivat tuotteet markkinoiden parhaiksi, sillä muilla tuotteilla ei ole saavutettu samanlaista puhdistusastetta.

Esko Tusa sai Suomalaisen Insinöörityöpalkinnon vuonna 2015
Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF palkitsivat Eskon elämäntyön arvostetulla Suomalaisen Insinöörityöpalkinnolla vuonna 2015. Nures®-ratkaisu on ollut myös yli kymmenen vuotta ydinvoimatuottajien kansainvälisen järjestön WANOn parhaiden käytäntöjen listalla.

Accenture Andritz Finnair Fortum Gasum OP Sanoma